තරගකරුවන්ට,

ඔයාලට පුලුවන් අපේ ඕනෑම තරගයකට ඉදිරිපත් වෙන්න.
සම්පූර්ණයෙන්ම නොමිලේ තමයි අපි මේ තරග පවත්වන්නෙ.
අනුග්‍රාහක බවතුන් සපයන මුදල් හෝ ත්‍යාග තමයි අපි ඔයාලට ලබාදෙන්නෙ.

අනුග්‍රාහකයන්ට,

අලුත් තාලෙට Advertising කරමු.

🚫 End Of The Boring Advertising.
🚫 ඉන්ටනෙට් යද්දි කරදරකාරී විදියට තැනින් තැන AD දාල Advertising කරපු කාලෙ ඉවරයි.

➡️ අපි තෑගි දීල Ads පෙන්නනව.ඉතින් කව්ද නොබලන්නෙ...?
➡️ ඔබට අවශ්‍ය ප්‍රදේශයක් තුල හෝ ලංකාව පුරා ඔබේ දැන්වීම් ප්‍රචාරය කරගන්න කදිම අවස්තාවක්.

ඔයාලට පුලුවන් අපේ මේ Online Quiz Competition වලට අනුග්‍රහය දක්වන්න.
අපි ඔයාලගෙ වෙළද දැන්වීම්, ඔයාල අනුග්‍රහය දක්වන තරගවලට අදාල වෙබ් පිටුවල පලකරනව.
(Banner Ads 3 Only)
මීට අමතරව ඔයාලට පලුවන් ඔයාලගෙ ප්‍රචාරාත්මක ප්‍රශ්නත් අදාල තරගයට ඉදිරිපත් කරන්න.

ඒ විතරක් නෙවෙයි ඔයල කැමති පිරිසක් ඉලක්ක කරල මේ ඇඩ් එක ප්‍රචාරය කරන්නත් පුලුවන්
(ඒ කියන්නෙ ඔයාල කැමති ප්‍රදේශයක් වෙන්න පුලුවන් ,
යම්කිසි දේකට කැමති පුද්ගලයන් පිරිසකට වෙන්න පුලුවන් ,
වයස් සීමාවක් යටතේ වෙන්න පුලුවන්)

➡️ ලංකාවෙ පලවෙනි වතාවට අඩුම මුදලකට Online Advertising අපෙන් විතරයි.
ඔබේ පැකේජයත් දැන්ම තෝරාගන්න.

අපේ මිල ගනන්...

➡️ සෑම පැකේජයක් සදහාම අපෙන් ඔබට නොමිලේ $2 ක facebook promotion එකක් .
$2 ට වඩා අවශ්‍ය නම් ඒ සදහා අමතරව අයකරනු ලැබේ.
➡️ ජයග්‍රහකයාට ලබාදෙන තෑගි මුදල වැඩිවන විට හා ඔබේ දැන්වීමේ වලන්ගු කාලය වැඩිවන විට ඔබට වැඩි ප්‍රචාරණයක් ලබාගත හැක.

✅ රු 650/=
☮ ජයග්‍රහකයාට රු 100ක රීලෝඩ් එකක් ලබාදේ.
☮ දින 10ක් වලන්ගු වේ.
✅ රු 850/=
☮ ජයග්‍රහකයාට රු 200ක රීලෝඩ් එකක් ලබාදේ.
☮ දින 15ක් වලන්ගු වේ.
✅ රු 1050/=
☮ ජයග්‍රහකයාට රු 300ක රීලෝඩ් එකක් ලබාදේ.
☮ දින 20ක් වලන්ගු වේ.
✅ රු 1250/=
☮ ජයග්‍රහකයාට රු 400ක රීලෝඩ් එකක් ලබාදේ.
☮ දින 25ක් වලන්ගු වේ.
✅ රු 1500/=
☮ ජයග්‍රහකයාට රු 500ක රීලෝඩ් එකක් ලබාදේ.
☮ දින 30ක් වලන්ගු වේ.

➡️ අවසානයේ ඔබේ දැන්වීම් නැරඹූ පිරිස පිලිබද තොරතුරු අවශ්‍ය නම් අපි ඔබට ලබාදෙනු ලැබේ.
(ඔබ අප කෙරේ තබන විශ්වාසය අපි අගය කරන්නෙමු.)

Contact Us
Basic Information
Email:
Info@Dinanna.Online
Phone:
+9477-874-9272
+9471-323-0657
Address:
Yaya 10, Ranmuthuduwa, Handunkatuwa, Angunukolapelessa.
Send Us A Message
Our Location